Komu i do czego potrzebna są mediacje?

Mediacje są jedną z tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Określa się je w ten sposób, ponieważ stanowią alternatywę dla tradycyjnego postępowania sądowego. Dzięki nim możliwe jest uniknięcie długotrwałego procesu i zakończenie sprawy w sposób, który będzie satysfakcjonował obie strony sporu.

Jakie są rodzaje mediacji?

Zasadniczo wyróżnia się mediacje:

  1. przedsądowe – prowadzone przed wszczęciem postępowania sądowego; mają na celu uniknięcie postępowania lub ustalenie zgodnej wersji oczekiwanego rozstrzygnięcia (np. gdy sprawa dotyczy sprawowania opieki nad dziećmi);
  2. sądowe – na które strony kieruje sąd w toku postępowania; zwykle dzieje się tak, gdy sędzia widzi możliwość porozumienia się stron i ma świadomość, że może to przyspieszyć postępowanie;
  3. niezwiązane z procesem sądowym – zdarzają się, gdy dwie osoby decydują się na próbę znalezienia porozumienia w sprawie, w której nie rozważają wszczęcia postępowania sądowego.

Kto bierze udział w mediacjach?

Uczestnikami mediacji są strony oraz mediator. To, czy w mediacjach uczestniczy prawnik (adwokat czy radca prawny stron) zależne jest od woli stron, choć zwykle zaleca się, by strony osiągnęły porozumienie samodzielnie. Nawet więc, gdy w sprawie reprezentuje nas kancelaria prawna, do mediacji przystępujemy samodzielnie. Nie ma jednak przeszkód, by wcześniej odbyć w takiej kancelarii prawnej spotkanie, w ramach którego zostaniemy do mediacji odpowiednio przygotowani. Więcej informacji o mediacjach znajdziecie na stronie kancelariaminsk.pl.

Czy ma to sens?

Choć mediacje nie zawsze kończą się powodzeniem, na pewno warto do nich przystąpić. Zdarza się bowiem, że pozwalają one stronom osiągnąć szybkie i satysfakcjonujące je porozumienie bez długotrwałego procesu. Z tego powodu dobra kancelaria prawna w większości przypadków powinna zachęcać klienta do ich podjęcia – nawet mimo ryzyka utraty wynagrodzenia.