Wydobywanie łupka i jego obróbka

Jak w przypadku innych surowców naturalnych tak samo i łupek wymaga wydobycia spod ziemi i późniejszego obrobienia. Istnieje tu wiele metod i rozwiązań, a po ukończeniu wszystkich procesów można wykorzystywać kamienie w budownictwie i architekturze. Na czym zatem polega wydobywanie łupka i jego obróbka?

Łupek dachowy – wydobycie

Proces wydobywania łupka polega na przeprowadzeniu kilku etapów pracy, z których pierwszym jest rozpoczęcie badań geologicznych danego złoża. Mają one na celu rozpoznanie jakości kamienia i jeśli jest ona zadowalająca można dojść do wydobywania. Można to z łatwością określić na podstawie analizowania pobranych próbek w laboratoriach. Eksperci z http://lupekdachowy.com/ informują, że istnieją dwie najczęściej stosowane metody wydobywania łupka, a mianowicie używanie materiałów wybuchowych i wykonywanie cięcia diamentowego. Druga metoda jest o wiele bezpieczniejsza, gdyż wydobyty łupek kamienny na dach nie posiada żadnych uszkodzeń,które są niestety spotykane podczas stosowania pierwszego rozwiązania. Wydobywany łupek elewacyjny na początku jest w postaci bloków kamiennych. Dopiero podczas procesu obróbki nabiera określonych kształtów.

Obróbka łupka – na czym właściwie polega?

Bloki skalne, które zostały wydobyte z kopalni łupka zostają przekazane do zakładów produkcyjnych w celu poddania obróbce. Polega ona na cięciu bloków na mniejsze kawałki i kształtowanie konkretnych form łupka. W ten sposób powstaje właśnie łupek dachowy i inne rodzaje łupka wykorzystywanego na co dzień w budownictwie.