Jak się odbywa sprzedaż spółki?

geralt / Pixabay

Wbrew ogólnej opinii sprzedaż spółki wymaga nie tylko dokładności, ale również i czasu, który pozwoli wykonać wszystko zgodnie z zasadami jak i obowiązującym prawem. Ważne jest aby każda ze stron, zarówno kupujący jak i sprzedający, byli zadowoleni i usatysfakcjonowani daną transakcją. Dlatego tak ważne jest ustalenie oczekiwań oraz wymagań przez przedstawicieli każdej ze stron i znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdego z nich. Istotne jest aby wszystko przebiegało w myśl konkretnie ustalonych zasad współpracy.

Pierwszy krok – list intencyjny

Procedura ta bardzo często rozpoczyna się właśnie od wykonania listu intencyjnego. To właśnie w nim każda ze stron zawiera zwoje wymagania jak i warunki współpracy. To także dobry moment do tego aby rozpocząć wstępne negocjacje. Następnie należy wykonać umowę o zachowaniu poufności. Dzięki niej strona kupująca będzie miała dostęp do wszelkiej niezbędnej dla niej dokumentacji, która pozwoli przekonać się rzeczywistej sytuacji kupowanej spółki. Bardzo pomocne okazuje się także przeprowadzenie badania prawno- finansowego spółki.

A na koniec negocjacje

Wszelkie negocjacje pomiędzy nabywcą oraz sprzedawcą dają w efekcie umowę sprzedaży spółki z.o.o. To w niej zawarte są wszystkie warunki, na których będzie opierała się dana transakcja. Ponadto sprzedaż spółki wiąże się także z ustaleniem ceny zbycia, sposobu jej uiszczenia oraz momentu całkowitego przejęcia spółki przez nowego właściciela. Wszystkie te elementy również powinny zostać zawarte w danej umowie oddając całkowity kształt transakcji.