Articles by Karol

Wydobywanie łupka i jego obróbka

Jak w przypadku innych surowców naturalnych tak samo i łupek wymaga wydobycia spod ziemi i późniejszego obrobienia. Istnieje tu wiele metod i rozwiązań, a po ukończeniu wszystkich procesów można wykorzystywać kamienie w budownictwie i architekturze….

Czytaj więcej

Jak się odbywa sprzedaż spółki?

Wbrew ogólnej opinii sprzedaż spółki wymaga nie tylko dokładności, ale również i czasu, który pozwoli wykonać wszystko zgodnie z zasadami jak i obowiązującym prawem. Ważne jest aby każda ze stron, zarówno kupujący jak i sprzedający,…

Czytaj więcej